rekenen
Rekentoets - Schooljaar 2018-2019
bijgewerkt in september 2018

Vanaf 2013-2014 is de rekentoets een verplicht onderdeel van het eindexamen mavo/havo/vwo. Er zijn twee niveaus, 2F voor mavo en 3F voor havo/vwo. Iedereen moet de rekentoets maken en het cijfer komt op de cijferlijst te staan.

De rekentoets-VO is een digitale toets en bestaat uit 45 vragen, 1/3 deel context loze opgaven en 2/3 deel opgaven met context. Bij ongeveer 60% van de opgaven mag een digitale rekenmachine gebruikt worden. De opgaven zijn als volgt verdeeld over de vier domeinen: 30% Getallen, 30% Verhoudingen,  20% Meten en Meetkunde, 20% Verbanden. De 2F toets duurt maximaal 90 minuten; de 3F toets duurt maximaal 120 minuten. Leerlingen met dyslexie krijgen 30 minuten extra tijd en kunnen de tekst van de opgave laten voorlezen.
De leerling met ernstige rekenproblemen kan de rekentoets 2ER of 3ER maken in plaats van de 2F- of 3F-toets. Zie aan het eind voor meer informatie. 

De rekentoets mag drie keer herkanst worden, in totaal kan iedereen de rekentoets dus vier maal maken. Tweemaal in het voorexamenjaar en tweemaal in het examenjaar. Het hoogste cijfer geldt. 

De eerste keer wordt iedereen klassikaal ingedeeld. Daarna moet de leerling zich zelf digitaal opgeven via Magister.

Bij doubleren of zakken vervalt het cijfer voor de rekentoets. De rekentoets moet dan minimaal éénmaal opnieuw gemaakt worden.

Op de site www.rekenopgaven-etalage.nl is een groot deel van de opgaven van 2015-2018 te vinden. Verder zijn er voorbeelden van rekentoetsen en de antwoorden te vinden op de site van CITO.

Afnameperiodes rekentoets-VO 2019
Er zijn drie afname periodes per jaar. Binnen deze periodes is een datum vastgesteld door school.

do 10 jan
1e en 2e uur: m3a, m3b, m3c
3e t/m 5e uur: h4a, h4b, h4c
6e t/m 8e uur: h4d, h4e, h4f

vr 11 jan
1e en 2e uur: m4-2F
3e t/m 5e uur: v5a, v5b, v5c
6e t/m 8e uur: m4-3F, v5d, v6

ma 14 jan
3e t/m 5e uur: h5c, h5d, h5e
6e t/m 8e uur: h5a, h5b

do 17 jan
6e t/m 8e uur: reserve 1e afname

di 12 mrt
6e t/m 8e uur: reserve 1e afname

ma 27 mei
3e t/m 5e uur: m4-2F en 3F, h5, v6

wo 5 jun
3e t/m 5e uur: v5

vr 7 jun
1e en 2e uur: m3-2F
3e t/m 5e uur: h4d, h4e, h4f
6e t/m 8e uur: h4a, h4b, h4c, m3-3F, reserve 3e afname

Informatie over de sluitingsdatum van de inschrijvingsperiode en de datum van de uitslag wordt op de info-borden gepubliceerd.

Extra informatie over de gang van zaken tijdens de rekentoets staat in document 'Aanwijzingen voor examenkandidaten en voor-examenkandidaten t.b.v. de rekentoets' (aanwijzingen rekentoets.pdf)

Rekenlessen en steunlessen rekenen
Schematisch is aangegeven hoe rekenen op het Ulenhof ingepast is in de verschillende leerjaren en niveaus.

Reguliere rekenlessen

Jaar  Mavo  Havo  Vwo  Steunles
rekenen/dyscalculie 
 1 1 uur rekenen
vd 4 uur
wiskunde in
4 blokken
van 2 weken
1 uur rekenen
vd 4 uur
wiskunde in
4 blokken
van 2 weken
geen Voor ll met dyscalculie
en voor ll (doorgestuurd
door docent) met
rekenproblemen
 2 idem 1e jaar idem 1e jaar geen idem
 3 idem 1e jaar 1 uur rekenen geen idem
 4 steunles rekenen steunles rekenen geen idem
 5   steunles rekenen individuele hulp idem
 6     individuele hulp idem

Rekentoetsen

Jaar  Mavo  Havo  Vwo 
 1 repetities in lessen repetities in lessen
geen
 2 repetities in lessen
repetities in lessen
geen
 3 RKT-1 januari
RKT-2 (her) juni
digitale rekentoets
onvoldoende
verplichte steunles
in klas 4
geen
 4 RKT-3 (her) januari
RKT-4 (her) mei
RKT-1 januari
RKT-2 (her) juni

 5
RKT-3 (her) januari
RKT-4 (her) mei
RKT-1 januari
RKT-2 (her) juni
 6

RKT-3 (her) januari
RKT-4 (her) mei

ER rekentoets
De ER rekentoets is op het referentieniveau 2F of 3F en daardoor geen gemakkelijker toets, maar de opgaven in de rekentoets ER zijn deels aangepast zodat de leerling beter kan laten zien waartoe hij in staat is en niet bij elke opgave vastloopt vanwege zijn beperking. Het 2ER- en 3ER-examen bestaat uit 30 opgaven. Bij alle opgaven is het gebruik van een rekenmachine en de rekenkaart toegestaan. Bij het ER-examen is terugbladeren mogelijk. De deelnemer kan zijn eigen strategie bepalen bij de keuze van de volgorde van te maken opgaven, en kan ook terug naar een eerder gemaakte opgave en het antwoord alsnog wijzigen. De 2ER- toets duurt 120 minuten en de 3ER duurt 150 minuten. 

De keuze voor de aangepaste rekentoets is een weloverwogen beslissing van ouders, school en leerling met een daarbij behorend aangepast traject. Vooralsnog geldt er voor leerlingen die de rekentoets ER hebben gemaakt geen doorstroombeperking naar vervolgopleidingen.

Contactpersoon
mw. W. Schol
Rekencoördinator 
w.schol@ulenhof.nl