Ulenhoftheater

Bij een toneelstuk zien we alleen de spelers. Maar achter de schermen en tijdens de voorbereiding werken er nog heel veel andere mensen mee. Er vindt intensieve samenwerking plaats vanuit vele disciplines. Met veel passie en plezier werken creatieve, handige en verantwoordelijke leerlingen uit allerlei klassen met elkaar samen om een kwaliteitsvoorstelling neer te zetten. Ieder met zijn eigen specialiteiten en eigenaardigheden. Met waardering voor elkaar.

Om een goede voorstelling te maken ben je sterk afhankelijk van elkaar. Je leert andere vaardigheden ontwikkelen dan tijdens de meeste 'gewone' lessen en je krijgt te maken met een ander soort verantwoordelijkheid in de school. Verantwoordelijkheid voor het schoolgebouw waar je speciale activiteiten organiseert, de materialen en voorwerpen die je daarbij gebruikt, maar vooral voor de voorstelling en daarmee voor elkaar.

Leerlingen die mee hebben gedaan ervaren deelname vooral als saamhorigheid en plezier met de groep. Een groep die positief met elkaar omgaat en waar je je thuis kunt voelen, ongeacht of je oudere- of jongerejaars bent of in welke klas je zit.

Coördinator toneel
P. van Haselen
p.vhaselen@ulenhof.nlZero, the generation 2020

19, 20 en 21 februari 2020 speelde het UlenhofTheater ‘Zero, the generation’. 

Een muziek-theatervoorstelling over de generatie waar de spelers, muzikanten, bouwers en technische crew zélf onderdeel van uitmaken, Generatie Z. Ook wel Generatie Zero.

Na ‘Icarus’ (2018) en ‘Momo’ (2019) - beide stukken gebaseerd op een jeugdroman -schreven regisseurs Adrie Mesch en Marleen Stein een script op basis van improvisaties en teksten van de spelers zelf, die in de repetities op vrijdagmiddagen vanaf november 2019 werden opgetekend. Dat waren vooral ervaringen en teksten die gingen over het bestaan van tieners in 2020: hun dromen, hun angsten, het plezier, de toekomst, maar vooral ook hun leven in het hier en nu: 
‘Wat is het om tiener ‘anno nu’ te zijn?’ 

Vanuit al die teksten en improvisaties ontwikkelde het regieteam scènes, dansstukken, muzieknummers, spoken word etc. Dat werd uiteindelijk de voorstelling ‘Zero, the generation’. Een korte maar krachtige voorstelling.

De rollen liggen dit jaar dus dicht bij de spelers zelf. Ondersteund door een puike band, een decorploeg, de technische crew en het regieteam -dat ook dit jaar weer volledig wordt bemenst door oud-leerlingen - wordt het Ulenhof drie avonden overspoeld door Generatie Z.

Zo’n 40 spelers en muzikanten vertellen over hún generatie. De generatie die de toekomst vorm moet gaan geven.

Spelend, dansend en zingend, wellicht confronterend.
De voorstelling is recht voor z’n raap in ieder geval. 
Ook is het dromerig, amusant en vol verbeeldingskracht.
Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT