Begeleiding

De begeleiding van leerlingen heeft een hoge prioriteit op het Ulenhofcollege. Zo zijn de mentoruren in de onderbouw en in vwo-4 vast in het lesrooster geplaatst. Tijdens de mentoruren wordt bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkeling van emotionele en sociale vaardigheden bij de leerling. In vwo-3 en vwo-4 wordt tijdens de mentorlessen gebruik gemaakt van een methode voor studiebegeleiding waarin onder andere de aanpak van teksten, het plannen van de studie en het zelfstandig werken worden behandeld. Ook wordt in de bovenbouw vwo tijdens de mentoruren aandacht besteed aan de “oriëntatie op studie en beroep”. Daarvoor gebruiken de mentoren de methode Qompas.


V5 Pistoia 2019

De decaan en de mentor helpen de leerling bij de keuze van de vervolgstudie en het samenstellen van het eindexamenpakket. (zie ook de pagina decanaat) De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn/haar ouders bij tegenvallende studieresultaten of bijzondere omstandigheden, die van invloed zijn op het verloop van de studie.

De teamleiders overzien het geheel en regelen veel organisatorische zaken voor en met leerlingen. In voorkomende gevallen zijn zij ook het aanspreekpunt voor leerling en/of ouders bij onrechtmatig verzuim. Tevens onderhoudt de teamleider samen met de mentor, de contacten met thuis.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT