Klankbord groep

Het Ulenhofcollege kent, naast de medezeggenschapsraad en oudervereniging nog een derde groep ouders die zich voor de school inzet; de klankbordgroepen. Iedere geleding (MAVO, HAVO, VWO, TTO) heeft zijn eigen klankbord groep.

Samenstelling
De klankbordgroep TTO bestaat op het Ulenhof uit 10-15 enthousiaste ouders/verzorgers, samengesteld uit de onder- en bovenbouw TTO van onze school. Zij komen 3 tot 4 keer per schooljaar op uitnodiging van de sectordirecteur VWO of de coördinator TTO bijeen.

Doel
De leden van de klankbordgroep kunnen de directie TTO gevraagd en ongevraagd adviseren over allerlei onderwerpen, die zowel de school als ouders raken. Uit de bijeenkomsten kunnen verbeterpunten voortkomen. Tijdens de bijeenkomsten wisselen de ouders met de sectordirecteur VWO en de coördinator TTO van gedachten over voorgelegde zaken, met als doel zaken beter of meer tegemoet te laten komen aan de behoeften en verwachtingen van ouders en hun kinderen, de leerlingen. Onderwerpen voor de bijeenkomsten kunnen o.a. zijn: communicatie, kwaliteit TTO-onderwijs, EIO-stage, internationalisering, uitwisselingen, schoolontwikkelingen en overige onderwerpen/zaken die bij (veel) TTO ouders leven. De klankbordgroep is nadrukkelijk geen klachtencommissie, maar een informele gesprekspartner.

De klankbordgroep TTO kan geen besluiten nemen, maar de adviezen uit de klankbordgroep kunnen wel worden meegewogen in het besluitvormingsproces van de sectordirectie TTO, de medezeggenschapsraad en eventueel de oudervereniging. Bovendien kan de directie gebruik maken van het evt. internationale netwerk van ouders. Niet-leden van de klankbordgroep, kunnen via de leden hun internationale contacten delen. Voor contact, zie lijst hieronder.
De klankbordgroep TTO kan bovendien een laagdrempelig contact zijn voor ouders van aankomende leerlingen, om praktijkervaringen te delen. Ouders kunnen hiervoor via de website van het Ulenhof contact opnemen met een van de leden van de klankbordgroep of kijken onder de FAQ.


Samenstelling klankbordgroep 2018-2019

Naam Kind Klas
P. Bruil Dimphy Bruil  TV1a
R. Harmsen
Lisa Harmsen
 TV1b
N. De Wit Coby de Wit  TV4
K. Janssen Sveva Ligtenbarg  TV3b
M. Meijer Puck Peters  TV6
C. van den Heuvel Quiten Boyd/Brenten vd H  TV3a/TV5
C. van Klompenburg Coördinator TTO   
D. Frissen Lars Alberts  TV2a
M. Willemsen Niels/Timo Willemsen  TV2a/TV2a
K. Reinhoud-Hulsman Izabelle Reinhoud  TV3a
D. van Engelen Simone van der Wijck  TV6
A. Luimes-Polman Vera Luimes  TV3b
B. Hoogakker Noor Hoogakker  TV3a
     

Niet op de foto:

Naam  Kind  Klas 
M. van Pul Isabella van Pul  TV2b
K. Gelinck Nicole/Maxime Eikema  TV2b/TV5
I. Fraikin Jesse/Sten/Elyse Fraikin  TV1B/TV3a/TV5
Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT