Mavo plus

Onder Mavo Plus vallen de onderdelen die niet onder de verplichte overheidseisen vallen, maar toch worden aangeboden, omdat we die waardevol vinden voor onze MAVO leerlingen.

  • Technologie en Toepassing - Bèta Challenge Programma

Project in m2: Hulpmiddel rolstoelgebruiker
Leerlingen van mavo 2 werken voor het vak T&T (Technologie & Toepassing) aan het project “Hulpmiddel rolstoelgebruiker”. Opdrachtgever is Siza, zorginstelling te Arnhem. Om de opdracht goed uit te kunnen voeren werd “Het dorp” bij Arnhem bezocht.

In het bezoekerscentrum werden we hartelijk welkom geheten door Arjan Halsema en Mieke de Beet ambassadeurs van Siza. Vervolgens werd de opdracht door een van de bewoners gegeven en werden de klassen opgedeeld in drie groepen. Tijdens deze excursie kregen de leerlingen de gelegenheid paswoningen te bezichtigen, bewoners te interviewen en konden van dichtbij ervaren hoe het is om te leven met een beperking.

Ook dit jaar kunnen we weer terugkijken op een fantastisch georganiseerde dag

Tijdens de lessen 'Technologie en Toepassing' (leerjaren 1, 2 en 3) werken leerlingen in kleine groepjes twee keer per jaar gedurende 6 weken, aan een opdracht die door een instantie, bedrijf of de school is aangeleverd. De leerlingen zijn niet alleen vakinhoudelijk bezig, maar leren ook vaardigheden aan (onderzoeken, ontwerpen, offreren, organiseren en uitvoeren). Daarbij worden ze op structurele wijze gecoacht/begeleid door de docenten. De behaalde cijfers tellen mee voor het vak techniek.

Deze werkwijze is nauw verwant aan het vak O&O (Technasium) in de eerste 2 leerjaren van HAVO en (T)VWO. Hierdoor blijft ook het opstromen van MAVO-leerlingen mogelijk. Uiteindelijk zullen deze lessen 'Technologie en Toepassing' leiden tot het kwalitatief goed uitvoeren van het verplichte sectorwerkstuk aan het eind van het 3e leerjaar.

Voor de verankering en verdere ontwikkeling van deze werkwijze participeren wij in het Netwerk Oost van het Bèta Challenge programma dat primair ontwikkeld is voor mavo leerlingen.

  • Duits

We wonen in de Achterhoek dichtbij de Duitse grens. Wie weet ga je wel stage lopen in Duitsland of vind je later een baan bij een bedrijf dat veel samenwerkt met dit land. Dan is het wel handig dat je de taal spreekt! Op het Ulenhof krijg je daarom als mavoleerling al vanaf de eerste klas lessen Duits. Het vergroot je kansen op een baan in de toekomst.

  • Extra vak

Bij de pakketkeuze voor het laatste jaar stimuleren we leerlingen zo veel mogelijk (de leerling moet het aankunnen en het mag niet leiden tot extra clusters) om een extra examenvak op te nemen. Dit verbreedt de opleiding en vergroot de slagingskansen. Met het inroosteren wordt ook uitgegaan van 7 vakken. De ervaring leert dat ca. 90% van de leerlingen een 7e vak in het pakket opneemt en er examen in doet.

  • Rekenen

In de eerste 3 leerjaren volgen alle leerlingen een uur rekenen. Ook in het 4e leerjaar volgen leerlingen rekenen, wanneer ze bij de eindtoets minder dan een 6 hebben gehaald.

  • Taal

In alle leerjaren stimuleren we het (begrijpend) lezen. Leerlingen hebben een leesboek in hun tas. Tijdens 'wachtmomenten' leest de leerling.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT