tto in de bovenbouw

Na de onderbouw volg je naast IB-Engels nog een aantal andere vakken op hoog niveau in het Engels.

1 Tot en met klas 6 wordt tto gevolgd.

2 Eind klas 3 kiezen de leerlingen een profiel.

3 Vanaf de vierde klas volg je het IB-English (International Baccalaureate English) programma op onze school.

Het IB-programma wordt doorlopen naast het reguliere eindexamenprogramma. IB is het hoogste niveau dat te behalen is. Het is een opleiding gericht op het aanleren van academische vaardigheden, waarbij de Engelse taal middel is om deze te leren.
Het IB is een internationaal erkend diploma dat het mogelijk maakt een hoog beheersingsniveau van het Engels aan te tonen (near native), zodat het volgen van colleges aan universiteiten en hogescholen in het buitenland en in Nederland die het Engels als voertaal hebben, makkelijker te realiseren is.

Ook de toegang tot buitenlandse universiteiten wordt vergemakkelijkt.

TTO leerlingen zitten in aparte IB klassen en volgen een eigen programma. Het vak Engels is onderdeel van het vak IB. Daarom krijgen leerlingen veel extra uren om ze goed voor te bereiden op zowel het eindexamen Engels, als ook het examen IB.

 • klas 4 vwo: TTO-leerlingen krijgen 4 uur IB,
  de vwo-ers 3 uur Engels
 • klas 5 vwo: TTO-leerlingen krijgen 5 uur IB,
  de vwo-ers 2 uur Engels\
 • klas 6 vwo: TTO-leerlingen krijgen 5 uur IB,
  de vwo-ers 3 uur Engels

Net als bij de examens voor het vwo bestaat het IB-examen uit een schoolexamen (mondelinge toetsen) en een examen dat extern wordt beoordeeld.

Als alles naar wens verloopt, verlaten de tto-leerlingen de school met 2 diploma’s: het Nederlandstalig vwo-diploma én het IB-English diploma.

De ervaring op andere tto-scholen is, dat leerlingen over het algemeen gemiddeld hogere cijfers scoren voor hun vwo-examen dan de leerlingen die het ‘gewone’ vwo hebben doorlopen.

4 De volgende vakken worden vanaf klas 4 in het Engels gegeven:

 • EIO (European and International Orientation)
 • CKV (Culturele en Kunstzinnige Vorming)
 • LO (lichamelijke opvoeding
 • De andere vakken gaan zich voorbereiden op het Nederlandstalige vwo-examen.

5 Het profielwerkstuk wordt in het Engels geschreven.

6 In klas 5 vindt een internationaal uitwisselingsproject plaats.

De bestemmingen en scholen waarmee wordt samengewerkt wisselen regelmatig. Voor alle bestemmingen geldt dat het aantal deelnemers is gemaximeerd. Bij overtekening zal worden geloot.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT