Begeleiding

De begeleiding van leerlingen heeft een hoge prioriteit op het Ulenhofcollege. Zo zijn de mentoruren vast in het lesrooster geplaatst.

Tijdens de mentoruren wordt bijzonder aandacht besteed aan de ontwikkeling van emotionele en sociale vaardigheden bij de leerling. Voor deze zgn. EQ-training hebben de mentoren extra scholing gevolgd.

De schooldecaan en de mentor zijn de leerling behulpzaam bij de keuze van de vervolgstudie en het samenstellen van het eindexamenpakket. De mentor is het eerste aanspreekpunt voor de leerling en zijn/haar ouders bij tegenvallende studieresultaten of bijzondere omstandigheden, die van invloed zijn op het verloop van de studie.

De teamleiders overzien het geheel en regelen veel organisatorische zaken voor en met leerlingen. In voorkomende gevallen zijn zij ook het aanspreekpunt voor leerling en/of ouders bij onrechtmatig verzuim. Tevens onderhoudt de teamleider samen met de mentor, de contacten met thuis.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT