Uilenpad

Verder uniek!

Begaafdheid is meer dan een IQ
Wij vinden dat begaafdheid meer is dan iemands IQ-score. Alleen kijken naar zo’n getal gaat voorbij aan de persoon zelf. De ene leerling is goed in taal, de ander in exacte vakken, sommige leerlingen zijn ware kunstenaars of muzikanten, anderen blinken uit achter de computer.We kijken hoe iemand zich ontwikkelt op mavo, havo, vwo of tweetalig-vwo en bieden leerlingen mogelijkheden om zich verder te ontplooien, om excellentie te laten zien. Daarom hebben wij het Uilenpad ontwikkeld.

Op het Uilenpad zoeken wij nadrukkelijk naar maatwerk voor individuele leerlingen. De mogelijkheden die geboden worden kunnen daarom ook niet algemeen geldend genoemd worden. Ook zijn ze niet vastgelegd voor de 'eeuwigheid'. De continuïteit ervan is afhankelijk van financiering en personele en organisatorische mogelijkheden. De gemaakte regelingen gelden ook uitsluitend voor die leerlingen en voor die leerjaren, waarmee afspraken gemaakt zijn. Kosten voor het volgen van o.a. externe trajecten vallen buiten het schoolgeld.

Heb jij zin om naast het volgen van normale lessen je grenzen te verleggen? Op het Ulenhofcollege dagen we je uit je eigen onderwijsomgeving in te richten. In het algemeen gedeelte staat deelname aan deze activiteiten open voor iedereen. Wil je er meer over weten? In het onderstaande schema zie je waar je met je vragen terecht kunt.

Algemene gedeelte

Activiteit   Wanneer   Voor wie   Informatie bij
LP   Gehele jaar   Vanaf klas 1   secretaris@leerlingenparlement.nl
Jaarboekcommissie   Gehele jaar   Examenleerlingen   H. Kremer
Speaking Contest   Najaar   TVWO-2   Docent Engels
Cross Country   Oktober   Vanaf klas 1   Docent LO
Biatlon/toernooien   Oktober   Vanaf klas 3   Docent LO
Muziekavonden   Nov/dec + april   Vanaf klas 3   Docent muziek
Toneel   Gehele jaar

  Vanaf klas 3   P.H. van Haselen
Individuele gedeelte per sector

Mavo: Binnen het individuele gedeelte op de Mavo wordt je de kans geboden om, naast het reguliere Mavo programma, één of meerdere vakken af te sluiten op HAVO niveau. Om hieraan te kunnen deelnemen moet je voldoen aan de volgende voorwaarden:

  • geen enkel vak onvoldoende, zowel op het periode cijfer dan wel op het voortschrijdend gemiddelde.
  • verder moet je minimaal een 8 staan op vak dat je op een hoger niveau wilt afsluiten en datzelfde geldt voor gerelateerde vakken.
  • de betreffende vakdocent en de mentor ondersteunen je aanvraag.
  • daarnaast moet je natuurlijk goed plannen en zelfstandig kunnen werken.

Onder Mavo Plus vallen de onderdelen die niet onder de verplichte overheidseisen vallen, maar toch worden aangeboden, omdat we die waardevol vinden voor onze MAVO leerlingen.
Bij de pakketkeuze voor het laatste jaar stimuleren we leerlingen zo veel mogelijk (de leerling moet het aankunnen en het mag niet leiden tot extra clusters) om een extra examenvak op te nemen. Dit verbreedt de opleiding en vergroot de slagingskansen. Met het inroosteren wordt ook uitgegaan van 7 vakken. De ervaring leert dat ca. 90% van de leerlingen een 7e vak in het pakket opneemt en er examen in doet. 
C.R. Gessink (c.geessink@ulenhof.nl)

Havo: Het Uilenpad voor de Havo bevindt zich nog in een oriëntatiefase. Het schooljaar 2015-2016 gaan we gebruiken om de mogelijkheden voor individuele trajecten te onderzoeken en de belangstelling onder Havoleerlingen te inventariseren. Om mee te kunnen doen moet je natuurlijk goed plannen en zelfstandig kunnen werken. Heb je interesse in een individueel traject, dan kun je contact opnemen met de betreffende vakdocent of met dhr P. Huijskes (p.huijskes@ulenhof.nl)

Vwo: Om hieraan deel te kunnen nemen, moet je voldoen aan de volgende voorwaarden: geen onvoldoende, zowel op het periode cijfer dan wel op het gemiddelde van alle periodes en een gemiddelde van alle vakken een 7,5 of hoger. Daarnaast moet je natuurlijk goed plannen en zelfstandig kunnen werken. Heb je interesse in een individueel traject, dan kun je contact opnemen met de betreffende vakdocent of met mw. S. Smeets (s.smeets@ulenhof.nl).

  • Breder vakkenpakket: in de 2de fase maak je een keuze met je vakken pakket, als het rooster het toelaat kun je extra vakken erbij nemen.
  • Volgen van externe modules, bijv. Open universiteit. De tijd die je daarvoor nodig hebt kan worden gehaald uit je eigen lesrooster bij vakken waar je niet alle lessen van nodig hebt.
  • Verdieping en verbreding binnen de vakken, bijv.: ben je heel goed in wiskunde, dan kun je je docent vragen om te mogen deelnemen aan de math challenge (tto) of olympiades, voor Duits eventueel gebruik maken van uitdagende artikelen en literatuur en je bij geschiedenis verdiepen in extra modules.

 

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT