Havo

Het Ulenhofcollege is een uitfaserende school. Vanaf schooljaar 2022-2023 huisvesten we alleen nog havo 4 en havo 5. 
Nieuwe leerlingen stromen in op de nieuwe scholen het Houtkamp College en het Panora Lyceum.
 

De havo is een vijfjarige cursus, opleidend voor het Hoger Beroepsonderwijs, zoals lerarenopleiding, heao, hts of sociale academie.

De havo-teams zijn verantwoordelijk voor de onderwijskundige ontwikkelingen en de begeleiding in de havo-klassen.


H4 vertrek naar Hongarije 2019

Het derde leerjaar bereidt voor op de zgn. Tweede Fase. In de Tweede Fase (leerjaren 4 en 5) volgen de leerlingen een aantal vakken in het gemeenschappelijk deel en kiezen zij een profiel en een of meer vakken in het vrije deel.

Contactpersonen

S. van Wijk
Sectordirecteur havo-vwo
simon.vanwijk@achterhoekvo.nl

C.R. Geessink
Sectordirecteur mavo
carl.geessink@achterhoekvo.nl

H. Mooij
Decaan havo
herman.mooij@achterhoekvo.nl

Adres

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
Telefoon: 0314 378787

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT