Naar mbo of havo

Naar MBO

 • aanmelden vóór 1 maart (leerling meldt aan, niet het Ulenhofcollege)
 • Doorstroomdossier (via school) invullen en opsturen na ontvangst van een brief van het ROC met je aanmeldingsbevestiging
 • Intakegesprek


Survivalkamp 2018

Naar Havo 4
Toelatingstraject
De scholen binnen de Stichting Achterhoek VO hebben een gezamenlijke regeling opgesteld voor leerlingen die, nadat ze hun mavo-/vmbo-tl-diploma hebben behaald, willen doorstromen naar de havo. De regeling ziet er als volgt uit:

 1. Een gemiddeld examencijfer (*) van 6,8 of hoger geeft, gecombineerd met een positief advies van de toeleverende school, altijd toelating tot havo
 2. Bij een gemiddeld examencijfer dat ligt tussen 6.2 en 6.8 en een positief advies van de toeleverende school bepaalt de toelatingscommissie of de betrokken leerling toegelaten wordt tot havo-4. Bij 'eigen leerlingen' volgt de school de binnen de school gangbare procedure.
  Opmerking: het advies kan ook gekoppeld worden aan een bepaald profiel.
 3. Bij een gemiddeld examencijfer van 6,8 of hoger gecombineerd met een negatief advies bepaalt de toelatingscommissie of de betrokken leerling wordt toegelaten tot havo-4. Bij 'eigen leerlingen' volgt de school de binnen de school gangbare procedure.
 4. Bij een gemiddeld cijfer lager dan 6.2 is instroom in havo-4 niet mogelijk.
 5. Voor instromers uit mavo-4 gelden dezelfde doorstroomnormen in de bovenbouw havo als voor de andere leerlingen.

(*) De definitieve toelating kan pas plaatsvinden nadat de resultaten van het Centraal Examen (CE) bekend zijn. De behaalde cijfers tijdens het CE zijn, samen met de resultaten van het SE, de basis van wel/niet toelaten. De voorlopige toelating is alleen gebaseerd op het SE en het positieve advies (capaciteiten, werkhouding/inzet), en is niet bindend.

Aanvullende afspraken
Met een leerling die van een andere school komt wordt altijd een intakegesprek gehouden. Dit is bedoeld ter kennismaking en mogelijk om tot toelating in havo-4 te kunnen besluiten ingeval toelatingscriteria 2 of 3 aan de orde zijn.
In dit gesprek worden de volgende punten besproken:

 • cijfers van het SE van het mavo-examen;
 • positief advies afleverende school;
 • beschrijving LOB traject;
 • motivatie.

Aansluitingstraject UC mavo/tl-havo-4

 • Leerlingen volgen de aangeboden kennismakingslessen havo-4 (wiskA, wiskB, M&O en Informatica)
 • Leerlingen die ook op de havo wiskunde in hun pakket opnemen, moeten de extra module havo-wiskunde volgen om zo een goede aansluiting tussen mavo-4 en havo-4 te creëren. Deze module duurt 3 dagen en wordt direct aansluitend aan de laatste dag van het mavo/tl CE1 gegeven.

Leerlingen die niet 100% zeker zijn dat zij aan het bovenstaande voldoen, doen er goed aan zich ook in te schrijven voor een opleiding aan het MBO.

De (voorlopige) aanmelding aan het MBO moet in ieder geval vóór 1 maart gebeuren.

Mocht u nog vragen hebben, dan kunt u contact opnemen met de heer Geessink, sectordirecteur mavo, per mail: c.geessink@ulenhof.nl, of per telefoon: 0314-378787.

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT