Decanaat

Profielen

Vanaf de vierde klas begint de Tweede Fase. Een havo-leerling kiest in de derde klas een profiel.

Cultuur en Maatschappij (CM)
Het profiel cultuur en maatschappij is gericht op studies op het gebied van kunst en cultuur en mens- en maatschappij.

Economie en Maatschappij (EM)
Het profiel economie en maatschappij is gericht op economische en maatschappelijke studies.

Natuur en Gezondheid (NG)
Het profiel natuur en gezondheid is bedoeld voor leerlingen die een studie willen volgen in de medische richting of op het gebied van natuur en milieu.

Natuur en Techniek (NT)
Met het profiel natuur en techniek hebben leerlingen toegang tot technische vervolgstudies.


Profielwerkstukkenavond 2018

Alle profielen hebben een gemeenschappelijk deel (40%). Daarnaast is er een deel (40%) dat specifiek is voor het betreffende profiel en er is een vrij deel. Levensbeschouwing en OSB (oriëntatie op studie en beroep) zijn op het Ulenhofcollege verplichte vakken in het vrije deel.

De keuzevrijheid van de overige vakken in het vrije deel wordt slechts beperkt door factoren zoals het rooster, de groepsgrootte en de studielast. Heeft de school eenmaal aan een leerling een bepaalde mogelijkheid geboden, dan blijft deze gehandhaafd tot aan het examen.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT