Technasium

Het Ulenhofcollege is een uitfaserende school. Vanaf schooljaar 2022-2023 huisvesten we alleen nog leerjaar 4, 5 en 6. 
Nieuwe leerlingen stromen in op de nieuwe scholen het Houtkamp College en het Panora Lyceum; het Houtkamp College biedt Technasiumonderwijs aan. . 

Twee groepjes uit klas V2b vielen in de prijzen tijdens de Technasium Top Award finale van 2019. Eén groep met een 'virus-alert' en één groep met de uitwerking van een 'teken werend wasmiddel'.
In het spoorwegmuseum werden op 2 oktober 2019 alle winnaars van de technasiumwedstrijden 2018-2019 bij elkaar om, onder toeziend oog van o.a. koningin Maxima, gehuldigd te worden.

Techniek en natuurwetenschap vind je overal om je heen. Dat je met beide benen op de aarde blijft staan en niet de ruimte in geschoten wordt, gebeurt niet zomaar: het is de wet van de zwaartekracht.

Zonder dat je je er altijd van bewust bent, spelen bèta-wetenschap en technologie een grote rol in onze maatschappij. Of het nu gaat om een energiezuinige auto, het beschermen van Nederland tegen water, het uitvinden van betere medicijnen, het ontwerpen van een designlamp of een nieuwe attractie voor een pretpark.

Op het technasium ga je als havo- of vwo-leerling met bèta en technologie, creatief aan de slag. Hoe ziet het er in de praktijk uit?
Het hart van het technasium is het vak Onderzoek & Ontwerpen (O&O). In klas 1 ben je vijf uur in de week met O&O bezig in de technasiumwerkplaats: een ruimte met een studio, atelier, laboratorium, machinekamer en presentatieruimte.

Met een groepje van 3-4 klasgenoten werk je steeds een aantal weken aan een interessant en leuk project. Onder begeleiding van docenten en ‘technatoren’ werk je de ene keer aan een onderzoeksopdracht terwijl de andere keer ontwerpen centraal staat. Een paar keer per jaar heb je een hele projectdag O&O.

Op het technasium zetten we de deuren van de school wijd open. We werken samen met vakmensen. Dit zijn experts van bedrijven, hogescholen en universiteiten, die werkzaam zijn op het gebied van ontwerp & design, onderzoek en techniek. Je krijgt van bedrijven en instellingen in de regio dus echte opdrachten uit de praktijk!

Wat is de meerwaarde van technasium?
Puzzelen, ontdekken ‘hoe dingen werken’, problemen proberen op te lossen, met elkaar prachtige ideeën uitwerken, je creativiteit de ruimte geven. Als je op het technasium aan projecten werkt, doe je natuurlijk veel kennis op.

Vanuit een praktijksituatie zoek je naar de theorie die je nodig hebt om een vraagstuk op te lossen. Zo leer je automatisch meer op het gebied van natuur en milieu, biologie, natuurkunde, wiskunde, techniek en kunst.

Daarnaast leer je allerlei vaardigheden. Je moet in een groepje samenwerken; zo kan iedereen zijn steentje bijdragen aan het eindresultaat. Je leert ook een plan van aanpak maken, nodig voor een goede uitvoering. Elk onderzoek of ontwerp moet je uiteindelijk samen presenteren aan je opdrachtgever. Ook dat leer je dus!

Op het technasium leer je allerlei kennis, vaardigheden én je creativiteit gebruiken die je later in je studie, beroep of in de maatschappij nodig zult hebben.

Voor wie is het technasium?
We vinden het belangrijk dat leerlingen nieuwsgierig zijn, een onderzoekende houding ontwikkelen, creatief bezig zijn en leren samenwerken. Daarom heeft het Ulenhofcollege een technasium!

Alle leerlingen havo en vwo krijgen in klas 1 en 2 het vak O&O. Hierna kun je kiezen of je het vak ook in de bovenbouw neemt. Je mag er zelfs examen in doen.

Meer info?

  • Kijk eens op de website: www.technasium.nl 
  • Mail de technatoren, docenten die speciaal zijn opgeleid voor het technasium:

mw. ir. C.E.C. Strasser-de Valk
karen.strasser@achterhoekvo.nl

 

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT