Ziekte/Verlof

Formulier Ziekte Verlof Ulenhof.pdf
Formulier Verlof bezoek MBO HBO UNI.pdf

Om het voortijdig schoolverlaten terug te dringen, zijn scholen steeds actiever in het administreren en het navolgen van de regels omtrent verzuim. Dit vraagt van u als ouders een nog alertere houding in het informeren van school als uw zoon en /of dochter afwezig is. Voor meer informatie verwijzen we naar de website van Leerplichtzaken, gemeente Doetinchem (of de website van uw eigen gemeente).

U kunt uw kind en ons helpen problemen te voorkomen door het volgende serieus te nemen:

  • Laat het Leerlingencentrum zo vroeg mogelijk weten wanneer bepaalde afspraken gepland zijn, zoals b.v. dokter. Liefst voor de afspraak plaats vindt, niet nadien.
  • Meldt uw kind afwezig of ziek voor het eerste uur dat hij of zij de les zou beginnen.
    Wanneer uw kind langer dan 1 dag ziek blijft, verwachten wij bij terugkomst op school een verzuimformulier met het aantal dagen van afwezigheid.
  • Heeft uw zoon of dochter een toets de dag dat hij of zij afwezig is, laat dit dan even weten. Het liefst tevens een mailtje naar de docent bij wie de toets gemist wordt zodat er een nieuwe afspraak gemaakt kan worden.
  • Plan het liefst zo min mogelijk doktersafspraken e.d. tijdens lesuren.
  • Wanneer de verwachting is dat het verzuim langer dan een week gaat duren, graag een mailtje naar de mentor sturen om samen een plan op te stellen in verband met de gemiste stof.
  • Kijk regelmatig samen met uw kind(eren) op Magister of er nog absentiemeldingen zijn en probeer openstaande absenties binnen twee weken te verantwoorden (het risico bestaat anders dat dit als spijbelen beoordeeld wordt wat uiteindelijk een melding naar de leerplicht tot gevolg kan hebben).

Mochten er ondanks alle zorg, onverhoopt toch langer dan wenselijk absenties open staan dan worden u, de mentor en de sectordirecteur, daarvan via de mail door ons op de hoogte gebracht.

U kunt voor al dit soort zaken telefonisch contact met ons opnemen via 0314-378787 of een mail sturen naar Leerlingencentrum@ulenhof.nl.
Ook kunt u een verzuimformulier uitprinten en deze bij het Leerlingencentrum in laten leveren.
Persoonlijk contact heeft onze voorkeur.

Ulenhofcollege
Vondelstraat 5
7002 AN Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

                                 
website is gerealiseerd door Heutink ICT