Veilige fietsroutes
Bericht geplaatst op: 11-9-2019

Dagelijks fietsen duizenden scholieren vanuit de Achterhoek naar hun middelbare school in Doetinchem. Vaak fietsen ze in groepen en maken ze gebruik van vaste fietsroutes.

In het verleden werd er veel over de Doetinchemse bedrijventerreinen gefietst. Er ontstonden te vaak gevaarlijke situaties, die we in de toekomst willen voorkomen. In 2017 hebben alle middelbare scholen, de Industriële Kring van Doetinchem (IG&D), Veilig Verkeer Nederland en de gemeente de handen ineengeslagen en een digitale kaart gemaakt van veilige fietsroutes. De kaart wordt ieder jaar opnieuw geactualiseerd, 

U vindt de kaart hier: 
https://www.google.com/maps/d/edit?mid=zq1lKwttecBM.klFFYSDAZYh4

Wilt u uw kind vragen om gebruik te maken van deze veilige routes, zodat we ongelukken met het zware verkeer op de bedrijventerreinen voorkomen?

Omleiding bij Liemersweg 

Vrijdag 18 oktober einde middag is de rotonde Edisonstraat – Liemersweg – Plattenburgstraat weer open met uitzondering van de Liemersweg stad in. Met ingang van 14 oktober wordt het kruispunt Energieweg – Liemersweg – Plattenburgstraat gereconstrueerd. De verwachting is dat deze werkzaamheden 25 oktober a.s. gereed zijn.

De omleidingsroute loopt over het bedrijventerrein: Edisonstraat en Mercuriusstraat.
Het blijft dus onverminderd druk (en dus extra gevaarlijk) op bedrijventerrein De Huet. 

De route voor doorgaand fietsverkeer blijft ongewijzigd (dus via de fietstunnel en het fietspad langs het bedrijventerrein).

Vragen?
Binnen onze school is onze contactpersoon voor dit project dhr. Faber. U kunt hem bereiken via i.faber@ulenhof.nl of 0314-378787


Terug
Contact

Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 378787

info@ulenhof.nl
www.ulenhof.nl

Twitter:
@ulenhofcollege