begeleiding

De begeleiding van leerlingen heeft een vaste plaats in het lesrooster. Naast mentoruren zijn in het rooster voor de mavo voor enkele vakken steunlessen opgenomen.

De schooldecaan en de mentor zijn de leerling
behulpzaam bij de keuze van de vervolgstudie en het samenstellen van het eindexamenpakket.


sectorwerkstukkenavond 2018


Contactpersonen

C.R. Geessink
Sectordirecteur mavo
c.geessink@ulenhof.nl

F. Dibbets
Decaan mavo
f.dibbets@ulenhof.nl


Adres

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ  Doetinchem
Telefoon:  0314 378787