contact
Adressen en telefoonnummers

Ulenhofcollege
Bizetlaan 86
7002 LZ Doetinchem
0314 - 37 87 87
info@ulenhof.nl
Nevenvestiging 't Beeckland
Het Hoge 41
7251 XV  Vorden
0575 - 551155
beeckland@ulenhof.nl
www.beeckland.nl

Leerlingencentrum
Ziekmeldingen en andere absenties telefonisch doorgeven vanaf 07.45 uur (keuze 2). Ziekte/Verlofformulier bij Downloads. leerlingencentrum@ulenhof.nl


Contactgegevens medewerkers

Onderwijzend personeel

Alle emailadressen via deze link.
Directie  dhr. drs. A.R. Sipkens  rm
Rector
t.sipkens@ulenhof.nl 

dhr. C.R. Geessink 
Sectordirecteur mavo
c.geessink@ulenhof.nl

dhr. drs. I. Faber
Sectordirecteur havo
i.faber@ulenhof.nl 

mw. J.A. Helmholt
Sectordirecteur vwo
j.helmholt@ulenhof.nl

Coördinator
primair onderwijs
mw. drs. C.A.M. van Eldik
c.vaneldik@ulenhof.nl
 
Coördinator
in- en uitstroom klas 2-6

mw. M. van Ginkel
m.vanginkel@ulenhof.nl

mw. M.B. Peters
m.peters-overkamp@ulenhof.nl
 
Coördinator
tweetalig onderwijs
C. van Klompenburg
c.vanklompenburg@ulenhof.nl
 
Technasium P.H. van Haselen 
p.vanhaselen@ulenhof.nl

mw. ir. C.E.C. Strasser-de Valk
k.strasser@ulenhof.nl

Bèta Challenge Programma F. van der Harst
f.vanderharst@ulenhof.nl

W.R.C. Keuter
w.keuter@ulenhof.nl

Decanen F. Dibbets - Decaan mavo
f.dibbets@ulenhof.nl

H.J. Mooij - Decaan havo
h.mooij@ulenhof.nl

M. van Noort - Decaan vwo
m.vannoort@ulenhof.nl

Schoolopleider F.J.M. Zeelen
f.zeelen@ulenhof.nl

Leerlingondersteuning
coördinator            
mw. S.A.W. Peters
s.peters@ulenhof.nl

Leerlingondersteuner R. Bulten
r.bulten@ulenhof.nl

J. Verschoof
j.verschoof@ulenhof.nl

L. Beudel
l.beudel@ulenhof.nl

R.J. Hissink
r.hissink@ulenhof.nl

Orthopedagoog M. van Rooijen
m.vanrooijen@ulenhof.nl

Jeugd maatschappelijk
werker
A. Bosch
a.bosch@ulenhof.nl

Begeleiding
dyslectische
leerlingen
mw. K.E. Kraaijenzank
k.kraaijenzank@ulenhof.nl

mw. J. Nijhuis
j.nijhuis@ulenhof.nl

Interne
vertrouwenspersonen
mw. K.E. Kraaijenzank
k,kraaijenzank@ulenhof.nl

M.C. Wikkerink MA
M.Wikkerink@ulenhof.nl

Externe
vertrouwenspersonen
N. Broekhuis
n.broekhuis@outlook.com

P. Kanters
p.kanters@hccnet.nl