MR / GMR
Jaarverslagen 

Jaarverslag 2017-2018 MR Ulenhofcollege.pdf
Jaarverslag 2016-2017 MR Ulenhofcollege Doetinchem.pdf

Medezeggenschap

Deelraad, Medezeggenschapsraad (MR), Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR)
Het Ulenhofcollege heeft een MR van 8 leden. De oudergeleding telt 3 leden, de leerlingengeleding 1 en de personeelsgeleding 4. Zowel de Deelraad uit Doetichem als de Deelraad uit Vorden vaardigen 4 leden af naar de MR. De MR heeft advies- of instemmingsrecht bij veel besluiten van de directie, waarin deze is gemandateerd door het bestuur. 

De GMR wordt gevormd door twee afgevaardigden van de MR van elke scholengemeenschap. Eén van de twee afgevaardigden komt uit de oudergeleding, de ander komt uit de personeelsgeleding. De GMR heeft advies- of instemmingsrecht bij besluiten van het bestuur, die alle scholengemeenschappen betreffen.

Leden van de deelraad locatie Doetinchem 

Oudergeleding
    T. Beckers, M. Meijer, E. Schlief

Leerlinggeleding
     J. Blom. L. van den Berg, F. Saalmink

Personeelsgeleding
     G. Ent, R. Harmsen, P. van Helden,
     P.J.M Huijskes,  S. Peters (vz), P.J.A. Theunisse

Leden van de MR Ulenhofcollege

Oudergeleding
      P. RobbersK. BuismanE. Meijers

Leerlingengeleding
       L. van den Berg (LP@ulenhof.nl)

Personeelsgeleding
      H. HuismanB. van Toor
      S. Peters , G. Ent

Afvaardiging GMR

Personeelsgeleding
      G. Ent

Oudergeleding
      

Afvaardiging OPR
      S. Peters