tweetalig vwo
… a great opportunity
Want dat is het… een geweldige kans. Op het tweetalig- vwo krijg je meer dan de helft van je vakken in het Engels. Het gaat dan om geschiedenis, aardrijkskunde, biologie, wiskunde, muziek, beeldende vorming, gymnastiek en Europese en Internationale Oriëntatie (EIO). In de tweede en derde klas krijg je ook natuurkunde in het Engels.De lessen worden verzorgd door native speakers, dat zijn docenten uit een Engelstalig land, en door vakdocenten die daarvoor een speciale opleiding in Groot-Brittannië hebben gevolgd.

Aan het eind van het derde jaar sluit je het eerste gedeelte af en ontvang je een tto-junior certificaat. Dit bewijs van tweetalig onderwijs (tto) laat zien dat je het Engels op een hoog niveau beheerst.

Na leerjaar 3
Na het derde jaar, in de bovenbouw, ga je je voorbereiden op het Nederlandstalige eindexamen. Daarnaast blijf je een aantal vakken in het Engels volgen. Op het Ulenhofcollege zijn dat Culturele en Kunstzinnige Vorming (CKV), Lichamelijke Opvoeding en Europese en Internationale Oriëntatie (EIO).

Ook volg je bij ons het International Baccalaureate programma (IB-English). Dat is een internationaal erkend taal- en literatuurprogramma voor leerlingen met een zeer goede beheersing van het Engels. Uitermate geschikt voor leerlingen die net drie jaar t-vwo hebben gedaan. Je neemt deel aan internationale activiteiten en je schrijft je profielwerkstuk in het Engels.

Na je IB-programma ontvang je naast je tto-senior certificaat nog een tweede certificaat: IB English A: Language and Literature, waarmee je, meestal zonder toelatingsexamen voor Engels, elk vak kunt gaan studeren aan een Engelstalige universiteit.

De tweetalige opleiding aan het Ulenhof is ook een uitstekende voorbereiding op een universitaire studie waar de Engelse taal bij veel opleidingen de voertaal is. Je wordt voorbereid op de manier van werken aan een universiteit: je leert teksten uitpluizen, verbanden tussen teksten leggen en je eigen mening goed onder woorden brengen.  

Moet je al heel goed in Engels zijn?
De vraag die we regelmatig gesteld krijgen is: “Moet je al goed Engels spreken als je voor tweetalig onderwijs kiest?

Daar kunnen we kort over zijn: Nee.

Je begint het schooljaar met een speciaal introductieprogramma waarin je veel nieuwe en bruikbare woordjes en zinnen leert. We beginnen heel rustig en spelenderwijs. Je moet het vooral leuk vinden om zo’n uitdaging aan te gaan en daar extra werk voor willen verzetten.

Aanmelding

Om geplaatst te kunnen worden op het tweetalig-vwo, moet je van je basisschool een positief vwo advies hebben. Daarbij is het van belang dat je voor met name de talige onderdelen (begrijpend lezen, spelling) vwo scores laat zien in je leerlingvolgsysteem.
 
Zodra je wij van de basisschool de aanmeldgegevens hebben ontvangen, bespreken we binnen de toelatingscommissie of je geplaatst kunt worden. Daarover krijg je schriftelijk bevestiging. 

Wat zijn de extra activiteiten en kosten?
Om het Engels zo goed mogelijk te leren, wordt er ook een aantal activiteiten georganiseerd buiten de lessen om. Er komen bijvoorbeeld gastsprekers die in het Engels iets over hun leven of werk vertellen, je gaat op Engelstalige excursie naar het Valkhofmuseum in Nijmegen en je volgt theaterworkshops door Engelstalige acteurs.

Ook ga je op reis naar Engeland, zodat je je opgedane kennis in de praktijk kunt brengen. In de bovenbouw is er een internationale uitwisseling.

Om dit allemaal te kunnen bekostigen, vraagt de school een extra bijdrage. Een deel gaat in het spaarpotje voor de reizen (klas 2 en 3), een deel naar de extra activiteiten en een deel naar het extra materiaal dat je krijgt. 

TTO: Daarmee is het Ulenhof uniek in Doetinchem


view this guide

Open Avond TTO
Voor ouders en groep 8-leerlingen die geïnteresseerd zijn in tweetalig vwo is er op dinsdagavond 29 januari van 19.30 tot ongeveer 21.15 uur een informatiebijeenkomst. Na het volgen van een aantal tto-lessen is er een algemene voorlichting over tweetalig onderwijs.