afdelingen

Sectoren
De klassen zijn ingedeeld in drie sectoren, te weten:
• Mavo (C.R. Geessink, sectordirecteur)
• Havo (I. Faber, sectordirecteur)
• Vwo (J.A. Helmholt, sectordirecteur)

Tweetalig Onderwijs
In het cursusjaar 2006-2007 is het Ulenhofcollege gestart met een tweetalige vwo-opleiding. Ruim de helft van de lessen wordt in de Engelse taal gegeven. Ongeveer 2/3 van de vwo-leerlingen volgt TTO.


opening schooljaar 2018-2019

Technasium
Alle leerlingen in havo, vwo en tweetalig vwo volgen in klas 1 en 2 het vak 'Onderzoek & Ontwerpen'. Aan het eind van de tweede klas kiezen de leerlingen of ze met het vak 'Onderzoek & Ontwerpen' verder willen gaan. In de bovenbouw kunnen de leerlingen het als examenvak kiezen.

Bèta Challenge Programma
Alle leerlingen in de mavo krijgen vanaf klas 1 het vak T&T (Technologie & Toepassing). Bij dit vak gaan de leerlingen problemen of ideeën van bijvoorbeeld de gemeente onderzoeken en proberen ze tot een goede oplossing te komen.